Galéria Mesta Bratislavy, Bratislava, Slovak Republic

Nitrianska Galéria, Nitra, SK

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Trenčín, SK

Matica Slovenská, Martin, SK

Zbierka Prvej Stavebnej Sporiteľne, Bratislava, SK

Umelecká zbierka Slovenskej Sporiteľne, Bratislava, SK

Stredoslovenská Galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, SK

Záhorská Galéria Jána Mudrocha v Senici, Senica, SK

Galerie Hollar, Praha, Česká republika

Epreuve D'Artiste, Antwerpy, Belgicko

Portland Art Museum, Portland, USA

Galerie Pintner, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Dom Umenia, Piešťany, Slovakia

Hotel Pavla, Piešťany, Slovakia