Uplynulé udalosti

1998
Praha, Česká republika
1997
Stralsund, Nemecko
1996
Chrudim, Česká republika
1995
Bratislava, Slovenská republika
1994
Charney, Švajčiarsko
1992
Milan, Italy
1991
Saint Niklaas, Belgicko