Bratislava City Gallery, Bratislava, Slovak Republic

Nitra gallery, Nitra, SK

The Gallery of Miloš Alexander Bazovský, Trenčín, SK

Matica Slovenská, Martin, SK

Collection of Prvá Stavebná Sporiteľňa, Bratislava, SK

Collection of Slovenská sporiteľňa, Bratislava, SK

Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica, SK

The Záhorie Gallery Senica, Senica, SK

Galerie Hollar, Praha, Česká republika

Epreuve D'Artiste, Antwerpy, Belgicko

Portland Art Museum, Portland, USA

Galerie Pintner, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Dom Umenia, Piestany, Slovakia

Hotel Pavla, Piestany, Slovakia