1986 – Cena Matice slovenskej – „Najkrajšia kniha roka“ – Martin – SK

1988 – I. cena v maľbe – Súťaž výtvarných umelcov západného Slovenska – Trenčín –SK

1996 – Diplom na II. egyptskom medzinárodnom trienále grafiky – Káhira – EGYPT

1997 – Nákupná cena na medzinárodnej výstave grafiky – Portland – USA

1997 – Čestné uznanie na medzinárodnom trienále malých grafických foriem – Ville de Chamalieres – Clermon Ferrand – FRANCÚZSKO

1999 – Diplom na VIII. medzinárodnom bienále malých grafických foriem a ex-libris – Ostrów Wielkopolski 99 – POĽSKO

2000 – Diplom mesta Gorišnica na medzinárodnom maliarskom sympóziu BORL. – Gorišnica – SLOVINSKO

2007 – Cena mesta Gbely – Gbely – SK

2008 – Ďakovný list starostu Devínskej Novej Vsi – D.N.V. – SK

2009 – Pamätná medaila Trnavského samosprávneho kraja – Trnava – SK

2012 – Cena “Najkrajšia kniha roka” – Ministerstvo Kultúry SR, Bibiana – Bratislava – SK

2012 – Nositeľ “Identifikačného kódu Slovenska” – Bratislava – SK

2014 – Spoločnosť škótskych umelcov – Čestný medzinárodný člen – Nitra – SK