Carlton Savoy Art Gallery
a Magazín Milliard Sun
v spolupráci s Carlton Property

Vás pozývaj na výstavu

Nové súvislosti

uskutoční sa v dňoch 14.6.2020 a potrvá do 4.9.2020

kurátorka výstavy: Mária Horváthová

Carlton Savoy Art Gallery, Mostová 2, Bratislava
otvorené denne od 10.00 do 18.00, stup voľný